Risk för blodsjukdomar hos oseriösa Botox-behandlare

Botox är ett ämne som används till en rad behandlingar inom medicin, och även inom skönhetsbehandlingar. Grovt räknat kan man säga att 90% av de Botoxinjektioner som ges är medicinska, och 10% är skönhetsbehandlingar. Botox utvinns ur ett nervgift som heter Botulinumtoxin som finns naturligt i jord och mark. Det är inte ett gift på samma sätt som till exempel arsenik eller cyanid; om du dricker eller injicerar Botox i blodet händer ingenting, utan det har bara verkan om man injicerar det där signalsubstansen acetylkolin finns, i synapserna mellan nerverna och musklerna.

Botox påverkar nervsignalerna

Det är i denna koppling mellan nerver och muskler som Botox verkar. Det stänger av de nervsignaler som får musklerna att dra ihop sig, och kan därför förhindra tics i till exempel ansiktet, eller muskelspasmer hos CP-skadade barn för att de ska kunna gå. Det används även mot inkontinens genom att man injicerar botox i urinblåsan och det har visat sig effektivt mot ymniga svettningar (hyperhidros).

Helt ofarligt som medicin

För att sammanfatta är Botox i sig inte ett farligt ämne att injicera. Efter 25 års användande har inte ett enda fall av överkänslighet eller svåra komplikationer inträffat vid botoxbehandlingar, var sig medicinska eller i skönhetsbehandlande syfte. Som med alla injektionsbehandlingar ställer det dock krav på hygien när injektionen ges, och det är här det kan bli problematiskt för den som vill genomgå en Botoxbehandling mot till exempel rynkor.

När Botox ges i medicinskt syfte sker det av en utbildad läkare eller sjuksköterska på ett sjukhus. Det är en receptbelagd medicin som bara får förskrivas av läkare. Detsamma gäller när Botox ska ges i skönhetsbehandlande syfte, men det är tyvärr inte alltid som reglerna efterföljs. I Stockholm finns flera oseriösa salonger som erbjuder Botoxbehandlingar helt öppet, trots att de saknar legitimerade läkare som kan skriva ut medlet. Skönhetsbranschen i Sverige helt oreglerad, så det är svårt att hålla koll på alla aktörer.

Risk att smittas av andra patienter

Vid en Botoxinjektion krävs att man vet exakt var man sätter nålen, och att ständigt använda sig av steriliserade sprutor och nålar. På en seriös klinik använder man steriliserade instrument som tas upp ur förpackningen precis innan behandlingen. På oseriösa kliniker kan det förekomma att man till exempel använder samma injektionsspruta men bara byter ut nålen, vilket innebär en teoretisk risk för den som behandlas att drabbas av en blodsjukdom som Hepatit eller HIV.

Hur undviker man att bli felbehandlad?

Om du vill genomgå en Botoxbehandling i Stockholm ska du alltid välja en klinik som är certifierad av Estetiska Skönhetsrådet. Då vet du att läkemedlen som används är inköpt av en legitimerad läkare och att behandlingen utförs av en läkare eller en medicinskt utbildad sjuksköterska. Kan du inte få detta bevisat av kliniken ska du inte låta dem ge dig någon behandling, och du bör dessutom anmäla mottagningen till Läkemedelsverket eftersom de antagligen köpt in Botox olagligt. Att den som ger Botox inte är medicinskt utbildad är inget brott, det är tillåtet i Sverige trots de risker det medför. Men du ska alltid låta dig behandlas av någon som är medicinskt utbildad. På denna sida hittar en seriös klinik.

Risk för blodsjukdomar hos oseriösa Botox-behandlare