Informera din tandläkare om hepatitsmitta

Du som är hepatitsmittad måste alltid informera din tandläkare om att du bär på denna smitta. Det är lätt att glömma bort att göra det, särskilt om du har burit på exempelvis hepatit C under en längre tid.

Hepatit B och C sprids via blod respektive slemhinnor. Vid ett tandläkarbesök kommer vårdpersonalen ofta i kontakt med båda hos dig.

Alla former av hepatit räknas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen, så du är alltid skyldig att informera om att du bär på sjukdomen när du skall behandlas.

Tandläkare vana att hantera smittade personer

Det finns ingen anledning till att skämmas för att du bär på hepatit eller för att din tandläkare ska reagera med förskräckelse. En tandläkare liksom annan vårdpersonal har fått utbildning i smitthantering och vet exakt hur de ska bete sig för att själva inte utsättas för risker. Just av den anledningen är det viktigt för dem att få veta att de behandlar en patient som bär på en smittsam sjukdom så att de skydd personen bär samt arbetsprocessen kan anpassas till detta.

Tyvärr förekommer det att patienter med kroniska och smittsamma sjukdomar undviker att söka vård för att de skäms eller är rädda för att mötas med fördomar. Gör inte detta mot dig själv. Att undvika tandläkarbesök kommer endast att leda till framtida tandbesvär och att du troligtvis måste genomgå komplicerade behandlingar. Förebyggande tandvård är alltid bättre.

De flesta tandläkare hanterar denna typ av frågor med förståelse och ger dig råd kring hur du bäst kan förhålla dig gällande din munhygien. Skulle du mötas av en tandläkare som inte visar förståelse rekommenderas att du rapporterar detta. En tandläkare skall inte neka behandling eller behandla patienter med smittsamma sjukdomar på ett ofördelaktigt sätt.

Fylls i redan i frågeformuläret

När du kommer till en ny tandläkare brukar du få fylla i ett formulär med upplysningar om din allmänna hälsa, om du är överkänslig mot någon form av läkemedel, om det finns sjukdomshistorik i familjen med mera. Här är det viktigt att du uppger att du bär på en hepatitsmitta.
Det är även viktigt att du nämner det muntligt innan själva behandligen börjar varje gång, då inte alla tandläkare läser detta formulär så jättenoga. Även vid återbesök kan det vara bra att påminna tandläkaren då de behandlar ett stort antal patienter och säkerligen kan komma att glömma detta mellan gångerna.

Informera din tandläkare om hepatitsmitta