Hepatitvaccin

Vaccin mot hepatit A

Vaccin mot olika former av hepatit

Det finns vaccin mot hepatit A och hepatit B. På denna sida går vi igenom när det kan vara nödvändigt att vaccinera sig mot dessa sjukdomar.

 

Mot hepatit C finns inget hepatitvaccin. Däremot så rekommenderar man dem som drabbats av hepatit C att vaccinera sig mot hepatit A och B om möjligt.

 

Den som av olika skäl inte kan använda hepatitvaccin kan mot hepatit A och B använda sig av så kallat immunglobulin. Denna behandling sitter bara i några få månader och måste upprepas om man kommer att vistas i miljöer där sjukdomarna förekommer.

 

Vaccin mot hepatit A

Då hepatit A först och främst sprids via mat och vatten bör du alltid vaccinera dig när du skall resa till länder där man har dålig standard gällande vatten och avlopp, vilket även kan leda till bristande livsmedelshygien (mat som sköljs under förorenat vatten och liknande).

 

Detta gäller framför allt länder i Asien, Oceanien, Syd- och Centralamerika, Afrika och delar av Östeuropa. För mer information om vilka länder du kan behöva vaccination mot hepatit A – se denna sida. https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/

 

Om möjligt bör du vaccineras två veckor före din avresedag för att du ska få ett fullgott skydd mot sjukdomen. Skyddet är dock relativt bra även om du vaccinerar dig senare, fram till avresedagen. Du kan inte vaccineras om du redan har blivit smittad med sjukdomen.

För att vaccineras mot hepatit A vänder du dig till en vårdcentral. Det finns även privatkliniker som utför denna typ av vaccinering.

 

Vaccination mot hepatit B

Personer som har ökad risk att smittas av hepatit B (till exempel vårdpersonal eller andra som vistas i miljöer där hepatit B förekommer) eller som riskerar en allvarlig sjukdom till följd av hepatit B (till exempel personer med leverproblem) bör överväga att vaccinera sig mot hepatit B.

 

Vaccinet ges även till personer som man vet har utsatts eller kan ha förmodats ha utsatts för hepatit B-smitta.

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla spädbarn erbjuds vaccin mot hepatit B och sedan år 2016 ges detta kostnadsfritt.

Kombinationsvaccin mot hepatit A och B

Det finns kombinationsvaccin att få som skyddar mot både hepatit A och hepatit B. Detta ges i tre omgångar och ger därefter ett livstidsskydd mot hepatit B och minst 30 års skydd mot hepatit A.

 

Behandlingen inleds med en dos av vaccinet som efterföljs av dos två efter en månad. Därefter tas dos tre efter ytterligare sex månader.