Hepatit C

Hepatit C virus

Hepatit C är en virusorsakad leverinflammation som i första rummet sprids via blod. Den vanligaste infektionsorsaken är att dela orena sprutor vid drogmissbruk. Det har även förekommit att personer har smittats via sex (troligtvis på grund av mindre sår) och från blodgivare som inte har kontrollerats, även om dessa smittvägar är mycket sällsynta.

 

Det finns två varianter av hepatit C; kronisk och akut. Den akuta fasen märks inte alltid och det kan hända att en person får sjukdomen utan att märka detta och blir frisk utan behandling. Hos drygt hälften av dem som drabbas av denna infektion kvarstår den efter sex månader och då räknas den som kronisk hepatit C.

 

Liksom övriga former av hepatit räknas sjukdomen som allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Det innebär att du alltid måste kontakta vården om du misstänker att du har fått sjukdomen eller kan ha utsatts för smittrisk.

 

Hepatit C kan behandlas med läkemedel och den som drabbas har då möjlighet att bli helt frisk igen.

 

Symptom vid hepatit C

Akut hepatit C visar sig på olika sätt hos olika individer. Många får inga symtom alls. Runt 10% av de drabbade får initialt influensaliknande symtom med feber, huvudvärk och värk i kroppen, aptitlöshet och illamående. Därefter kommer de mer typiska gulsot-symtomen (även kallade ikterus) där huden och ögonvitorna får en gulaktig ton. Urinen blir mörkfärgad och avföringen blir ljusare.

 

Kronisk hepatit C kan ta lång tid att utveckla och missas ibland då det inte uppstår några symtom innan levern har fått skador.

 

Behandling av hepatit C

Hepatit C är en smittsam sjukdom som, liksom de andra formerna av hepatit, räknas som allmänfarlig. Däför ska du alltid kontakta en nfektionsmottagning eller en omedelbart om du misstänker att du har drabbats av sjukdomen eller kan ha utsatts för smitta. På mottagningen får du lämna blodprov för att avgöra om du har fått hepatit C eller ej.

 

I vissa fall läker hepatit C ut av sig själv, men det är viktigt att ditt sjukdomsförlopp övervakas. Samtliga som får hepatit C rekommenderas att vaccinera sig mot hepatit A och B. Man bör vara försiktig med läkemedel som kan påverka levern under sjukdomsperioden.

 

Skulle din akuta hepatit C inte gå över efter tre månader får du fortsatt komma på kontroller och vid behov sätts behandling in. I de sällsynta fall där akut hepatit C leder till leversvikt kan du behöva vårdas på intensivvårdavdelningen på ett sjukhus.

 

Kronisk hepatit C behandlas med läkemedel för att motverka att en allvarlig leverskada skall uppstå. Det finns även antivirala läkemedel som brukar sättas in. Dessa hämmar virustillväxten och kan effektivt bota hepatit C-infektionen.

 

Så sprids smittan

Blod är den främsta bäraren av hepatit C-smitta. Den vanligaste smittvägen är bland drogmissbrukare som delar sprutor, men det förekommer ibland att individer smittas vid sex eller i sällsynta fall via smittat blod vid blodtransfusion. Sedan 1992 kontrolleras allt blod i Sverige för hepatit C-smitta innan det får användas till blodtransfusioner. Dock så kan reglerna variera i andra länder.

 

Så undviker du smitta

Om du brukar droger med hjälp av sprutor bör du alltid vara noga med att använda nya, rena sprutor och inte dela andra redskap såsom blandkoppar med mera med andra.

 

Vid nya sexuella kontakter bör du alltid skydda dig med kondom.

 

Skulle du behöva blodtransfusion när du befinner dig utomlands i ett land där blodet inte kontrolleras för hepatit C bör du kontrollera dig efteråt så att du inte har utsatts för smitta.

 

Förhållningsregler om du är smittad

  • Tala alltid om för vårdpersonal att du bär på smittan.
  • Skulle någon komma i kontakt med ditt blod måste du informera personen om att du bär på smittan så att personen kan uppsöka vård.
  • Vid sexuella kontakter måste du alltid informera din sexpartner att du bär på hepatit C. Använd alltid kondom vid sex.
  • Dela inte hygienartiklar såsom rakhyvel eller tandborste med andra då de riskerar att komma i kontakt med ditt blod.
  • Vid tatuering eller piercing måste du alltid informera om att du bär på hepatit C-smitta. Det är inte allt piercing- och tatueringsstudios som accepterar kunder med denna smitta.
  • Använd alltid förband på sår, även mindre skär- eller rivsår för att inte utsätta andra för smitta.
  • Förpacka bindor, tamponger och andra föremål med blod noga innan du slänger dem.
  • Du får inte donera blod, sperma eller organ om du har hepatit C.
  • Om du tar narkotika måste du vara noga med att inte dela sprutor, nålar eller blandningskoppar med andra.

Du är skyldig att komma till de undersökningar som läkare kallar dig till för att hålla uppsikt över din sjukdoms förlopp.

 

Så lindrar du symtomen

Om du skulle insjukna i hepatit C bör du se till att vila ordentligt och ta hand om dig själv väl under den akuta sjukdomsperioden. Skulle du ha svåra smärtor eller vara extremt trött kan du komma att sjukskrivas en period.


Hepatit C påverkar levern. Därför bör du äta mager kost för att belasta levern mindre. Undvik att dricka alkohol och att bruka läkemedel med paracetamol och andra läkemedel som påverkar levern. Din läkare kan ge dig råd här.

 

Om din hepatit C är kopplad till drogmissbruk bör du överväga att söka hjälp för att upphöra med missbruket. Tunga droger sliter hårt på kroppen och vid hepatit C behöver du ta hand om dig själv för att hjälpa ditt immunförsvar att läka ut sjukdomen snabbare.