Hepatit A

Hepatit A vaccin

Hepatit A kallas även för smittsam gulsot. Detta är en virussjukdom som sprids via mat eller dryck och orsakar en inflammation i levern. Smittan är vanligt förekommande i många länder, dock inte i Sverige. Skall du resa till ett land där smittan förekommer rekommenderas att du vaccinerar dig.

 

Hepatit A-smitta finns i avföring hos de smittade, så den som har bristande handhygien kan lätt sprida smittan när personen kommer i kontakt med mat eller vatten. Viruset överlever länge i vatten och kan bland annat hittas i vattenlevande djur såsom musslor och ostron som har vuxit i vatten där smittan finns.

 

Sjukdomen går över på några veckor men kan orsaka trötthet hos patienten under en längre tid efteråt.

 

Hepatit A är precis som andra former av hepatit betecknad som allmänfarlig sjukdom och du måste kontakta vården om du tror att du har smittats eller kan ha utsatts för smitta.

 

Symptom vid hepatit A

Hepatit A har tre sjukdomsfaser som de flesta som insjuknar genomgår. Det första stadiet är influensaliknande symtom med feber, huvudvärk, trötthet och värk i kroppen.

 

I den andra fasen brukar man tappa aptiten, bli illamående och i vissa fall kräkas.

 

Den tredje fasen består i att huden och ögonvitorna får en gulaktig ton. Detta beror på att levern inte klarar av att bryta ner ett visst gult ämne i kroppen.

 

Då den tredje fasen börjar brukar de andra symtomen upphöra, men tröttheten kan bestå under en längre period.

 

Behandling av hepatit A

Det finns ingen behandling mot hepatit A när du väl har insjuknat utan sjukdomen läker ut av sig själv. Dock så kan du få lindring mot smärta och eventuell klåda om det skulle behövas.

 

Precis som alla andra former av hepatit är det mycket viktigt att du uppsöker vårdcentral eller en infektionsmottagning om du misstänker att du har smittats eller kan ha utsatts för smitta. Det är viktigt att du söker vård för att inte utsätta andra för smittrisk och för att kunna informera personer som har varit i kontakt med dig.

 

Så sprids smittan

Hepatit A sprids först och främst via mat och vatten som har kommit i kontakt med en smittad person. Du kan även få smittan om du har mycket nära kroppskontakt med en smittad person, till exempel via sex.

 

Så undviker du smitta

Om du skall besöka ett resmål där hepatit A är vanligt förekommande bör du vaccinera dig i förväg. Om du inte kan ta vaccin finns det möjlighet att behandlas med immunglobulin.

 

Var alltid noga med din egen handhygien efter toalettbesök.

 

Tyvärr är det svårt att skydda sig mot virusförekomst i mat och vatten, men undvik att äta eller dricka livsmedel där du ser att de har tillverkats under bristande hygienförhållanden.

 

Förhållningsregler om du är smittad

 • Informera vården så att smittspridningen kan begränsas.
 • Undvik nära kroppskontakt med andra samt att dela mat och dryck.
 • Var noga med din handhygien efter toalettbesök. Du bör använda en egen tvål och egen handduk.
 • Du får inte laga eller hantera mat åt andra.
 • Om du arbetar med livsmedel kan du tillfälligt komma att sjukskrivas och stängas av från ditt arbete. Du får självklart börja jobba igen när du har friskförklarats.
 • Undvik att dricka alkohol samt att använda läkemedel som kan påverka levern.
 • Om du har en torr- eller komposttoalett måste du följa miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar gällande latrinhantering.
 • Du bör inte bada i bubbelpool eller badkar för att inte riskera att sprida smittan till andra.
 • Blöjor från småbarn måste förpackas noga, skötbordet måste tvättas och du bör använda handsprit.
 • Barn som är drabbade får inte gå till förskola för att undvika smittspridning. Skolbarn kan gå till skola men får inte delta i matlagning eller gymnastikundervisning samt använda gemensamma toaletter. Då det kan vara svårt att undvika kan det vara bättre att barnet sjukskrivs och får stanna hemma.
 • Du är skyldig att komma till de läkarundersökningar som du kallas till.

 

Så lindrar du symtomen

Om du insjuknar i hepatit A bör du se till att få mycket vila, dricka ordentligt samt äta mager mat för att inte belasta levern i onödan.

 

Om man blir mycket medtagen av smärta, feber eller kräkningar kan man behöva vård på sjukhus. Läkemedel mot smärta eller illamående bör endast tas på läkares inrådan.