Hepatit

Hepatit – ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar

Begreppet hepatit är ett samlingsnamn för ett flertal virussjukdomar som angriper levern och orsakar en inflammation. De mest kända formerna av sjukdomen är hepatit A, B och C. Senare upptäckta former är hepatit D och E, varav den sista smittar flera miljoner om året i utlandet. I Sverige förekommer endast ett mycket litet antal insjuknade och hittills har alla dessa fall kunnat spåras till kontakter med utlandet.

Hepatit D kallas även för delhepatit då denna sjukdom endast kan infektera personer som redan har hepatit B. Denna sjukdom är ännu inte fullständigt kartlagd, så vi omnämner den endast kort här.

Då hepatit E är så pass ovanlig i Sverige lämnar vi även denna sjukdom med ett kort omnämnande.

Du kan läsa mer om de tre vanligt förekommande formerna av hepatit på deras respektive undersida. Här informerar vi om smitta, sjukdomsförlopp, hur du kan förebygga smitta och vad du ska göra om du har blivit smittad eller misstänker att du kan ha utsatts för hepatit-smitta.

Läs mer om Hepatit A

Läs mer om Hepatit B

Läs mer om Hepatit C