Bör jag inleda en vårdnadstvist?

I andra fall kan den bristande kommunikationen och svaga relationen mellan föräldrarna ligga som anledning. Samarbetsproblem kan också innebära att en vårdnadstvist tar fart. Om exempelvis den ena föräldern aktiv motarbetar den andra – lämnar senare än överenskommet, inte dyker upp på bestämda tider, aldrig svarar i telefonen och så vidare – så kan det innebära en vårdnadstvist och ensam vårdnad i favör till den andra.

Vad som ligger bakom en vårdnadstvist är olika från fall till fall. I vissa fall är det mer tydliga orsaker än i andra. Om det exempelvis finns en hotbild, våld i hemmet, sexuella övergrepp (eller misstanke om sådana), missbruksproblematik eller grov kriminalitet med i bilden så är det synnerligen givna anledningar till varför en vårdnadstvist inleds.

En anledning som vi utelämnat gäller sjukdom – psykiskt sådan. Många mår dåligt och lider av psykiska sjukdomar. Det innebär inte per se att man är olämplig som vårdnadshavare. Med rätt medicinering så kan man också sköta både sitt eget liv och vara delaktig i att fatta alla beslut som rör barnens framtid. Psykisk sjukdom diskvalificerar inte en person som vårdnadshavare – men det kommer definitivt att tas i beaktning vid en vårdnadstvist.

Psykisk sjukdom kan innebära förlorad vårdnad

Från rättens sida så utgår man alltid från barnens bästa vid en vårdnadstvist. Det “bästa” skiljer sig från fall till fall och därför så sker alltid en grundlig utredning; vilket också är anledningen till att en vårdnadstvist tar tid att lösa. Skulle en förälder lida av en psykisk sjukdom så kommer denna att utredas och exempelvis sjukdomshistorik kommer att tas i beaktning. Skulle man komma fram till att denna sjukdom kan innebära att barnen riskerar att fara illa så kan det då innebära att den andre föräldern får ensam vårdnad.

Om du skulle lida av någon psykisk sjukdom och hamnar i en vårdnadstvist där exempelvis mamman anger denna som anledning till varför hon ska få ensam vårdnad så har hon inte vunnit er pågående tvist. Däremot så kommer det att sätta större krav på dig att bevisa din lämplighet och att exempelvis din medicinering fungerar.

Ett juridiskt ombud är ett måste då denne kan hjälpa dig att kontakta läkare och samla information som bevisar din lämplighet som vårdnadshavare samt att du är en fullt fungerande människa i övrigt. Barnens önskemål vägs också in i beslutet och ju äldre de är, desto mer har de att säga till om.

Så nej, psykisk sjukdom är inget hinder för att fungera vare sig som förälder eller vårdnadshavare. Så länge man medicineras och fungerar i samhället. Det kommer också rätten att ta hänsyn till.

Bör jag inleda en vårdnadstvist?