Välkommen till Hepatitportalen.se

Här hittar du information om hepatitsjukdomar, deras förlopp, smittovägar och hur man kan skydda sig mot olika former av hepatit. I bloggen hittar du artiklar om hälsa och välmående.

 

Hepatit är ett samlingsnamn på virussjukdomar som orsakar en inflammation i levern. Tidigare kallades sjukdomen för gulsot då man ofta får symptom där huden och ögonvitorna får en gul ton. Detta sker då levern inte längre kan bryta ner ett gult färgämne i kroppen.

 

I dagsläget finns det fem kända typer av hepatit som har namngivits med bokstäverna A till E i den ordning som de upptäckts. Hepatit A, B och C är de kändaste formerna av sjukdomen medan hepatit D och E är ovanligare i Sverige.

 

Skydda dig mot hepatit på resor

I ett flertal länder är hepatit vanligt förekommande. Här är det viktigt att du skyddar dig med hepatitvaccin för att inte riskera hepatitsmitta via mat, vatten eller kontakt med infekterade föremål. Det är främst hepatit A som smittar på detta vis medan hepatit B och C framför allt smittar via kroppsvätskor. Mer om respektive sjukdom kan du läsa på sidan om hepatit.

 

Så gör du om du misstänker att du har smittats

Om du misstänker att du har utsatts för hepatitsmitta ska du alltid ta kontakt med en vårdcentral eller smittskyddsklinik. Samtliga former av hepatit räknas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen, vilket innebär att du är skyldig att vända dig till vården om du misstänker att du har utsatts för smitta. Detta gäller oavsett om du har fått symtom eller ej. www.1177.se hittar du kontaktuppgifter till kliniker i din närhet.